In marketing is attribution, ook wel multi-touch attribution genoemd, de identificatie van een reeks gebruikersacties (‘gebeurtenissen’ of ’touch-points’) die bijdragen aan een gewenst resultaat. Marketing attribution biedt inzicht in welke combinatie van gebeurtenissen en volgorde leads beïnvloedt om tot een gewenste uitkomst te komen. Ook wel een conversie genoemd.

Attribution is toepasbaar op meerdere kanalen.
Externe kanalen zoals Facebook, LinkedIn of Google Ads etc. worden geïdentificeerd door gebruik van UTM. Feitelijk kun je elke source ondervangen met gebruik van UTM zolang ze op je website of een landing page terecht komen.

In je Marketing Automation software kun je ook interne functies zoals e-mail, chat, chat-bot, retargeting of website bezoeken gebruiken om attributions toe te passen.

Uiteindelijk genereert het systeem duidelijke statistieken met de diverse ingestelde touch-points en behaalde conversies.

Met dit rapport krijg je:

2d8cb8ae-e39b-42a9-9d08-c37abbbac6f2.png

Laten we eens kijken naar een Facebook-voorbeeld in de bovenstaande afbeelding. Als we dit lezen, kunnen we zien dat drie van de X personen die uw Facebook-pagina (Bron) hebben bezocht, op uw banner (Medium) hebben geklikt en vervolgens zijn geconverteerd. Dit is goed voor 25% van uw conversies over de geselecteerde periode.

Source distributie.
Het cirkeldiagram laat je snel zien welke bronnen tot de meeste conversies hebben geleid. De bronnen en hun percentages zijn hetzelfde als de kolom “Percentage van totaal” in de samengevoegd medium tabellen.

fbf9c1ff-71c1-43d5-9557-98d1eefcecc1.png

Touchpoints die tot een conversie leiden.
Onderstaande grafiek illustreert de reis die contacten hebben afgelegd die tot conversie hebben geleid door hun laatste drie contactpunten te laten zien.

Je kunt deze grafiek gebruiken om te bekijken welke touch-points tot de meeste conversies hebben geleid, en het traject dat klanten doorgaans volgen voordat ze converteren.

We kunnen bijvoorbeeld zien dat een klant interactie heeft gehad met een e-mail die is verzonden vanaf je account, waardoor ze een Instagram video zijn gaan bekijken en vervolgens op een Facebook banner hebben geklikt.

ff58d13e-7f64-4ba9-aa23-18ece0b66518.png

Tabel met attribution details.
In de tabel Conversion Attribution Details worden conversiegegevens op een gedetailleerder niveau opgesplitst. De weergegeven gegevens vallen binnen het door jou ingestelde tijdreeks. Hier zie je al je conversies, wanneer die conversies hebben plaatsgevonden en individuele contacten die zijn geconverteerd.

29c0cda1-a932-45ff-8d2b-6b1d27efacbb.png